Harmonogram szkoleń

Drukuj

Szkolenia otwarte organizujemy regularnie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie.
Okazjonalnie szkolenia prowadzimy także w Płocku, Radomiu, Łodzi, Gdyni, Opolu, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Ostrowie Wielkopolskim - HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenia zamknięte na terenie przedsiębiorstwa klienta.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie mailem lub faxem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
albo bezpośrednio w naszym sklepie: www.iso9001.edu.pl 
 albo www.szkolenie-iso.pl 

Nr Nazwa szkolenia Miejsce Terminy Cena netto
1 ISO 9001:2015 - wymagania i wdrożenie zmian
 do Systemu Zarządzania Jakości
ą

Warszawa
13.05

500 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Szczecin 11.04
9.05
Poznań
10.04
Katowice 25.04
Wrocław
2.04
Płock 28.03
Łódź 8.04
Bydgoszcz
/ Toruń
17.04
Gdańsk 15.04
2

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa
13-14.05

700 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

 Płock
28-29.03
Szczecin
11-12.04
9-10.05
Poznań 10-11.04
Katowice 25-26.04
Wrocław
2-3.04
Kraków 29-30.04
Łódź 8-9.04
Bydgoszcz
/ Toruń
17-18.04
Gdańsk 15-16.04
3

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 13-14.05 1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Płock
28-29.03
Szczecin 11-12.04
9-10.05
Poznań 10-11.04
Katowice 25-26.04
Kraków 29-30.04
Wrocław
2-3.04
Łódź 8-9.04
Bydgoszcz
/ Toruń
17-18.04
Gdańsk 15-16.04
4

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa

13-14.05

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE
Płock 28-29.03
 Kraków
29-30.04
Szczecin
11-12.04
9-10.05
Poznań 10-11.04
Wrocław
2-3.04
Katowice 25-26.04
Łódź 8-9.04
Bydgoszcz
/ Toruń
17-18.04
Gdańsk 15-16.04
5

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa  13-14.05

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Płock 28-29.03
 Kraków
29-30.04
Poznań
10-11.04
Szczecin  11-12.04
9-10.05
Wrocław
2-3.04
Katowice 25-26.04
Łódź 8-9.04
Bydgoszcz
/ Toruń
17-18.04
Gdańsk 15-16.04
6  Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds.  Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 13-14.05

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

 Kraków
29-30.04
Poznań
10-11.04
Szczecin
11-12.04
9-10.05
Wrocław

2-3.04

Katowice 25-26.04
Łódź 8-9.04
Bydgoszcz
/ Toruń
17-18.04
Gdańsk 15-16.04

www.iso-szkolenia.com   www.mastere.edu.pl   www.mastere.com.pl    

 

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2019 MASTERE - your partner in business